Ir. Sonja Vlaar MSc.

Mijn doel: mensen in (virtuele) gesprekken met elkaar verbinden naar meer vertrouwen en effectief samenwerken.

Kort en bondig:
  • bevlogen

  • nooit klaar met leren

  • onbetreden paden

  • snelle analyse

  • het moet kloppen

Mijn klanten typeren mij als helder in de communicatie, prettig direct, resultaatgericht, flexibel en creatief.

“Op een vriendelijke manier, maar niet vrijblijvend, motiveert zij en weet ze conflicten om te buigen, stimuleert ze het nemen van verantwoordelijkheid, ontwikkelen van leiderschap en het maken van keuzes. Afspraken met haar zijn concreet, praktisch en transparant in de uitgangspunten en in de afronding”.

“Sonja werkt vlot en resultaatgericht, is nuchter, empathisch en intelligent”.

Leven & Loopbaan

Na mijn studie Humane Voeding in Wageningen ging ik naar Afrika, Mozambique. Daar werkte ik 5 jaar in de gezondheidszorg en in het onderwijs, als voedingskundige. Ik werd actief met het opstarten van allerlei projecten. Het “wij’ van de Afrikaanse cultuur (Ubuntu: “ik ben omdat wij bestaan”) heeft veel invloed gehad op mijn vorming als mens, professional en de interactie met andere culturen.

Daarna werkte ik 15 jaar in de internationale samenwerking en reisde ik naar Brazilië, India, Bhutan, Angola, Zimbabwe etc. Reizen verruimden mijn blik, naar buiten en naar binnen. Het zijn reizen die nooit stoppen en alsmaar doorgaan. Talentontwikkeling, leren en veranderen ….

Levenslessen brachten me op nieuwe paden. Het meest leerde ik van mijn persoonlijke relaties. Ik bekwaamde me in methodieken voor reflectie, gedragsverandering en de interactie. Voor mijn klanten ben ik reisgezel, klankbord en versneller.

Attune

Op 23 juni 2004 schreef ik Attune in bij de Kamer van Koophandel. Ik ruilde vrijwillig mijn baan als adviseur career development /gedragstrainer/manager bij Schouten & Nelissen in voor het zelfstandig ondernemerschap om hoogbegaafde en hoogsensitieve mensen te coachen. Het accent lag in de eerste jaren van Attune op begeleiding bij reïntegratie en outplacement. Attune haalde het Blik op Werk Keurmerk en ik had een aantal jaren ca. 5 professionals in loondienst. Toen in 2010 de Nederlandse markt voor reïntegratie en outplacement instortte (het begin van de economische crisis in Europa) ging ik verder als eenmanszaak.

Mijn inspiratie haal ik uit actieve deelname aan communities voor professionals, zoals het virtuele platform voor World Business Executive Coaches (WBECS) (als lid van het facilitator team voor Implementation Mastery  en Round Table sessies), de associatie van C-IQ professionals C-IQ-Europe , de beroepsverenigingen voor supervisoren (de Nederlandse LVSC en het internationale Global Supervisors’Network GSN ) en de samenwerking in het internationale team van profesionals op het gebeid van virtueel samenwerken  VirtualCollaboration.Works.

Professionele Certificeringen:

Meer informatie op mijn LinkedIn profiel:

Opdrachtgevers

Meer informatie

Referenties

Meer informatie