In September 2019 ontwikkelde ik samen met professionals van het Conversational Intelligence® Collectief een module, die is gebaseerd op het concept van de “Growth Mindset” van Carol Dweck en het C-IQ raamwerk van Judith E. Glaser.

Carol Dweck ontwikkelde het concept van twee mindsets: de growth-mindset en de fixed mindset. De verschillen tussen deze twee mindsets zijn terug te voeren op de mate waarin je gelooft dat je capaciteiten en vaardigheden een vast gegeven zijn en niet verder ontwikkeld kunnen worden.

Het Conversational Intelligence® (C-IQ) raamwerk heeft inzichten uit de neurochemie gecombineerd met onderzoek naar de impact van woorden en taal op de groeimogelijkheden van onze mindset.

Deze inzichten zijn, samen met de Fundamentals van Attune, toegepast in de workshop “Experimentor Mindset”.

De workshop bestaat – naar keuze – uit 1 tot 4 dagdelen.

Door te experimenteren met nieuw gedrag baan je een pad naar de toekomst. Deze experimenten herinneren je eraan dat transformatie stap voor stap gaat. Hoewel het een behulpzame discipline kan zijn om je pad vooraf uit te stippelen, verloopt het in werkelijkheid, als je op pad gaat en stappen zet, meestal toch weer anders. Levende systemen zullen ons altijd blijven verbazen en daarom is het zo belangrijk dat we bij ieder stap afstemmen op het gevoel en de hoofdzaken die het hart raken.

Deelnemers ervaren tijdens de workshop de kracht van de Experimentor Mindset, zoals:

  • het verschuiven van een “resistor” positie (wanneer er wantrouwen en geen verbondenheid is in de relatie) naar een “experimentor” mindset (wanneer er vertrouwen en verbinding is in de relatie);
  • neuro-inzichten waarmee een negatieve mindset met van het brein kan worden getraind;
  • het inzicht en de ervaring dat falen en de moed om kwetsbaarheid te tonen nodig zijn om persoonlijk leiderschap te doen groeien. De workshop geeft een posieve draai aan falen.

Deelnemers reflecteren gezamenlijk over de nieuwe ervaringen met de experimenten mindset en stellen een persoonlijke actieplan op.

Maak hier een afspraak als je de eerste stap wil zetten voor een vrijblijvend gesprek. We bespreken dan hoe de workshop “Experimentor Mindset” eruit zou kunnen zien voor jouw team en organisatie.