Advieskracht zonder Macht

Een filmpje voor SME (subject matter expertise) adviseurs: omdat soft skills zo hard kunnen zijn:

Om effectief te adviseren is meer nodig dan vakinhoudelijke expertise. Alleen in combinatie met de juiste vaardigheden leiden je adviezen tot acceptatie en resultaat. Dat leer je in de training” Advieskracht zonder Macht” of in een aangepast traject van Attune.

Meer dan vaardigheidskunstjes

Je boodschap goed over de bühne krijgen is niet altijd gemakkelijk. Dat lukt beter als je wordt gezien als waardevolle gesprekspartner. Als iemand die meerwaarde levert. Iemand die rekening houdt met de verschillende perspectieven van belanghebbenden. Die daar soepel bij kan aansluiten en die over het muurtje van het eigen vakgebied kan heenkijken.

Dat vergt meer dan “vaardigheidskunstjes”. Dat vraagt effectief adviesgedrag: een open luisterhouding, een vertrouwensrelatie, scherpe probleemanalyse en een passende oplossingsstrategie. Kortom: invloed uitoefenen zonder gebruik te maken van sterren en strepen maar wel invloed uitoefenen met behulp van innovatieve gespreksmethodieken die aansluiten bij de cultuur en leiderschap in de organisatie. Daarmee ga je aan de slag.

Voor wie?
  • je bent een een expert op je vakgebied (SME)

  • je wil meer inzicht in de adviesrelaties- en processen.

  • Je wil een steviger adviseren en de lead houden in lastige gesprekken.

Werkwijze

Je brengt je eigen praktijksituaties in, je oefent met praktische werkvormen en ervaart het effect van je eigen houding en gedrag en je past het geleerde toe in een opdracht uit de eigen werkpraktijk.

Resultaat:

Je adviezen worden krachtiger, worden geaccepteerd en leiden tot resultaat!

Meer weten? Neem contact op met Sonja Vlaar, 06 51762344