samen rendement uit talent
Sonja Vlaar

Teamcoaching

“If you want to walk fast, walk alone; If you want to walk far, walk together” (Xhosa wisdom)

Sterke relaties zijn het fundament onder alle succesvolle veranderprocessen in teams en organisaties. Teams veranderen alleen in de praktijk door te doen. Teamcoaching zorgt ervoor dat de gewenste veranderingen sneller en effectiever zijn.

De doorlooptijd voor teambegeleiding ligt vaak tussen de  3 en 9 maanden en wordt ingezet:

  • als het team is vastgelopen in de samenwerking
  • aan het begin van een nieuw veranderproces of nieuw team
  • door een verandering van de context waardoor het team anders moet gaan werken.

Resultaat

In het team groeit het onderlinge vertrouwen, gaan teamleden elkaar positief waarderen en effectiever samenwerken. Talent van het individu en van het team als geheel geeft natuurlijke kracht aan het team.

Werkwijze 

Ik werk met Westerse en Oosterse methodieken waarbij de focus ligt op de verbinding en de onderlinge relaties. Hierdoor komt onuitgesproken en onbewuste informatie naar boven. Door in te zoomen op de interactie en de dynamiek in het team.

De intelligentie wordt op verschillende niveaus aangesproken: 

  • IQ Cognitieve intelligentie, het rationele begrijpen
  • EQ Emotionele Intelligentie, uw persoonlijke houding en gevoelens en die van anderen en de invloed daarvan op uw gedrag
  • SQ Sociale intelligentie, uw relatie met anderen
  • RSI  Relatie Systeem Intelligentie verbindt de teamleden tot een geheel waarbij creatieve energie ontstaat. (Met systeem bedoelen we het relatiesysteem tussen mensen)

Team Intelligentie = IQ + EQ + SQ + RSI.

Programma:

  • Een startworkshop met het hele team. In de loop van deze dag bespreken we de uitgangssituatie van het team en een eerste teamdiagnose. Aan het eind van de dag is er een afgestemd plan voor teamontwikkeling: concrete actiestappen met heldere verantwoordelijkheden.
  • Vervolgsessies gedurende 3 tot 9  maanden met het hele team (2-4 uur per sessie) waarin de voortgang wordt besproken en teamleden verder op elkaar afstemmen . 
  • In de laatste sessie wordt desgewenst de voortgang en de verandering in de teamsamenwerking inzichtelijke gemaakt en besproken .

Interesse? Neem contact op met Sonja Vlaar.

 

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com