samen rendement uit talent
Sonja Vlaar

 

Team Up! – faciliteren van teamperformance

Het succes van organisaties hangt af van de samenwerking tussen de teamleden en tussen teams.

Met Team Up! faciliteren wij een of meerdere workshops in co-creatie met het team met als uiteindelijk doel om de performance van het team te verbeteren. 

Een team is bijvoorbeeld een projectteam, een scrum -team, een afdeling van een organisatie, een cross-functioneel team, een samenwerkingsverband of een zelfsturend team. De sterkte van het team wordt bepaald door het geheel van alle teamleden, inclusief de teamleider of projectleider. 

Daarbij is het belangrijk hoe het team zelf invulling geeft aan leiderschap in het team. Is dat gekoppeld aan de functie, gedeeld leiderschap, roulerend leiderschap of…?

Leiderschap  is een onmisbare functie in een team maar deze functie hoeft niet persé gekoppeld te zijn aan één persoon of rol. Veel organisaties werken nog met traditionele vormen van leiderschap en formele posities van teamleiders, projectleider of afdelingshoofden. Persoonlijke leiderschap van alle teamleden is daarbij bepalend voor het succes van het team, want alleen vanuit een authentiek zelf kan iemand invulling geven aan het “wij” van het team als geheel. Niet iedereen kan dat op ieder moment in elke situatie. 

Traditioneel leiderschap:      leiderschap als teamfunctie:               

leader graphics

 

Teamwork is het vermogen om de individuele talenten en de teamtalenten te richten op basis van vertrouwen en samen te werken aan een gemeenschappelijk resultaat. In effectieve teams is het geheel meer dan de som van delen.

Team up! voor coaching en facilitatie van teams naar het behalen van team resultaat

Werkwijze van Team Up!

Attune ondersteunt teams en teamleiders/projectleiders met methoden en interventies uit de positieve psychologie, het versterken van de emotionele teamintelligentie, het waarderende onderzoek en interventies uit de Organisatie & Relatie Systeem Coaching (ORSC) en Conversational Intelligence.

                               Traditioneel leiderschap:              Nieuw leiderschap:               

leader graphics

 

De ontwikkeling van individuele talenten, teamtalenten en de kwaliteit en voortgang van de teamsamenwerking worden meestal eerst in kaart gebracht.  Daarna wordt in co creatie een routekaart uitgestippeld en begeleiden we het team op deze weg.

Resultaten van Team Up!

  • Inzicht in uw rol en persoonlijk leiderschap
  • Inzicht de teamidentiteit
  • Een route voor het verhogen van de Team Performance
  • Een plan om dit te realiseren 

Interesse in Team UP!  Stuur dan een mail of maak een afspraak met Sonja Vlaar.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com