samen rendement uit talent
Sonja Vlaar

Team Leader View

Team Leader View is een geavanceerd krachtig instrument, ontwikkeld door Team Coaching International (TCI), dat is gebaseerd op een bewezen model voor het bepalen van de kenmerken die nodig zijn voor goed presterende, duurzame en geïnspireerde teams. Klik hier voor meer informatie van TCi over Team Leader View

Team Leader View wordt ingezet voor het ontwikkelen van positiviteit en productiviteit van teams. Team Leader View is ontwikkeld door Team Coaching International en wordt wereldwijd ingezet. Het geeft u snel en gericht inzicht in uw team en wat de aangrijpingspunten zijn voor de teamontwikkeling. Een diagnose  begint met het beeld dat de leider heeft van het team. In plaats van tijdrovende gesprekken en interviews kan Team Leader View het proces van teamdiagnose aanzienlijk versnellen.

Diagnose van het team als geheel

Team Leader View gaat uit van het team als relatiesysteem. Teamkarakteristieken worden gemeten rondom de productiviteit en de positiviteit van het team:

Aspecten productiviteit TDA       Aspecten Positiviteit TDA

 

In  totaal worden14 belangrijke kenmerken van uw team in kaart gebracht. Deze kenmerken zijn onderverdeeld in 7 performance indicatoren voor productiviteit (ratio, teams bestaan om resultaten te behalen, resultaatgericht leiderschap) en 7 performance indicatoren voor positiviteit (emotie, teams bestaan uit mensen, verbindend leiderschap).

Schermafbeelding 2015-10-09 om 11.31.32

De scores geven aan waar de aangrijpingspunten en richting liggen voor de teamontwikkeling. Als bijvoorbeeld laag gescoord wordt op de indicator “waardering van onderlinge verschillen” dan zou het team kunnen kiezen voor een interventie zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van de luistervaardigheden.

Resultaten:

  • U heeft een (nul)meting van uw perceptie van het team als geheel
  • Gebaseerd op een teamdiagnose op basis van productiviteit en positiviteit
  • U gaat voorbij aan de individuele competenties en begint meteen met de performance van het team als een geheel waardoor u het proces van teamontwikkeling aanzienlijk versnelt
  • U heeft belangrijke aangrijpingspunten voor een roadmap voor teamontwikkeling.

Meer weten?

In het wetenschappelijke artikel Diagnose-instrumenten bij teambegeleiding (2013), gepubliceerd in het Tijdschrift voor Begeleidingskunde worden twee verschillende uitgangspunten voor de diagnose van teams besproken, en daarmee samenhangend de keuze voor het instrument dat de teamkarakteristieken gaat meten. Download hier de folder  TLV cobranded_Sonja Vlaar.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com