samen rendement uit talent
Sonja Vlaar

TCI Team Diagnostic

TCI Team Diagnostic is een analyse van het team als geheel dat door Attune wordt ingezet voor de diagnose van teamtalenten en teamcompetenties. De analyse geeft u aangrijpingspunten voor het  verhogen van de productiviteit en de positiviteit van het team. Lees hier mee over Teamdiagnose van Team Coaching International.

Teamwork is het vermogen om individuele talenten en teamtalenten te richten en samen te werken op basis van een gemeenschappelijke taal en vertrouwen. In effectieve teams is het geheel meer dan de som van delen. Teams halen met teamwork sneller en wendbaarder betere resultaten. Teamwork geeft de individuele talenten van mensen een boost: het is de brandstof die het mogelijk maakt dat gewone mensen buitengewone resultaten halen.

Een team is bijvoorbeeld een projectteam, een afdeling van een organisatie, een cross-functioneel team, een scum-team, een samenwerkingsverband of een zelfsturend team etc.

Schermafbeelding 2015-09-11 om 13.26.06

Organisaties zijn afhankelijk van de resultaten van teams. De veeleisende en complexe omgeving vraagt van organisaties dat ze verder kijken dan de talenten en het succes van de individuele medewerkers. De vraag is: Hoe weet je wat het team nodig heeft zodat positiviteit, vertrouwen en productiviteit hand in hand gaan? De vraag stellen is nodig want helaas functioneert in de praktijk nog geen 10% van alle teams effectief.

Teams worden zelden samengesteld door teamcasting of talentmanagement. Meestal gebeurt dat toevallig of op “gut feeling”. Maar teamleden kunnen niet als vanzelf weten wat het team als geheel nodig heeft om succes te zijn.

Veel voorkomende situaties waar teams mee worstelen:

  • Teamleden kunnen niet goed aangeven waar de samenwerking niet goed loopt en de productiviteit blijft achter.
  • Er is geen samenhang en geen co-creatie. Ieder teamlid gaat voor zichzelf en het team functioneert als los zand
  • Teamleden ergeren zich aan elkaar, er is een negatieve sfeer en er zijn conflicten door bijvoorbeeld de verschillen tussen discipline, werkveld, sector of cultuur.

Teams verdienen de ondersteuning van de organisatie om het teamvermogen te ontsluiten. Dat is het geheim van de succesvolle “agile’ en lerende organisatie.

Om organisaties te helpen succesvoller te zijn hebben we nu een nieuw aanbod specifiek gericht op de performance van teams. We werken met een systemische aanpak gericht op het team als een geheel die zeer geschikt is voor een snelle inventarisatie en start van de teamsamenwerking.

We ondersteunen teams met:

  • Team Leader View: diagnose van de team-identiteit en teamtalenten door de ogen van de projectleider/afdelingshoofd/team coördinator. Lees hier meer over Team Leader View
  • Team Diagnose: diagnose van teamtalenten en teamcompetenties levert de aangrijpingspunten die nodig zijn om de productiviteit van het team te verhogen.  

Team leader View en Team Diagnostics kunnen los of in samenhang worden ingezet in een breder proces voor leren & ontwikkelen.

Meer weten? Maak een afspraak!

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com