hoofdzaken die het hart raken
Sonja Vlaar

 

Talent Performance voor Teams: diagnose van teamwork

Teamwork is het vermogen om individuele talenten en teamtalenten te richten en samen te werken op basis van een gemeenschappelijke taal en vertrouwen. In effectieve teams is het geheel meer dan de som van delen. Teams halen met teamwork sneller en wendbaarder betere resultaten. Teamwork geeft de individuele talenten van mensen een boost: het is de brandstof die het mogelijk maakt dat gewone mensen buitengewone resultaten halen.

Een team is bijvoorbeeld een projectteam, een afdeling van een organisatie, een cross-functioneel team, een scum-team, een samenwerkingsverband of een zelfsturend team etc.

Schermafbeelding 2015-09-11 om 13.26.06

Organisaties zijn afhankelijk van de resultaten van teams. De veeleisende en complexe omgeving vraagt van organisaties dat ze verder kijken dan de talenten en het succes van de individuele medewerkers. De vraag is: Hoe weet je wat het team nodig heeft zodat positiviteit, vertrouwen en productiviteit hand in hand gaan? De vraag stellen is nodig want helaas functioneert in de praktijk nog geen 10% van alle teams effectief.

Teams worden zelden samengesteld door teamcasting of talentmanagement. Meestal gebeurt dat toevallig of op “gut feeling”. Maar teamleden kunnen niet als vanzelf weten wat het team als geheel nodig heeft om succes te zijn.

Veel voorkomende situaties waar teams mee worstelen:

  • Teamleden kunnen niet goed aangeven waar de samenwerking niet goed loopt en de productiviteit blijft achter.
  • Er is geen samenhang en geen co-creatie. Ieder teamlid gaat voor zichzelf en het team functioneert als los zand
  • Teamleden ergeren zich aan elkaar, er is een negatieve sfeer en er zijn conflicten door bijvoorbeeld de verschillen tussen discipline, werkveld, sector of cultuur.

Teams verdienen de ondersteuning van de organisatie om het teamvermogen te ontsluiten. Dat is het geheim van de succesvolle “agile’ en lerende organisatie.

Om organisaties te helpen succesvoller te zijn hebben we nu een nieuw aanbod specifiek gericht op de performance van teams. We werken met een systemische aanpak gericht op het team als een geheel die zeer geschikt is voor een snelle inventarisatie en start van de teamsamenwerking.

We ondersteunen teams met:

 

  • Team Leader View: diagnose van de team-identiteit en teamtalenten door de ogen van de projectleider/afdelingshoofd/team coördinator. Lees hier meer over dit instrument
  • Team Diagnose: diagnose van teamtalenten en teamcompetenties levert de aangrijpingspunten die nodig zijn om de productiviteit van het team te verhogen. De diagnose doen we met gesprekken en tools die passen bij uw vraag, zoals de TMA Methode, 360 analyse van teamperformance met tools ontwikkeld door Team Coaching International, analyse van communicatiepatronen met de C-IQ Catalyst Analyse etc.
  • Workshop Talent Performance voor Teams (TPT): een of meerdere workshops met het team om de agenda en actiepunten voor ontwikkeling te bespreken en de ontwikkeling van de Team Performance te begeleiden in de richting van het gewenste resultaat.

De onderdelen kunnen los of in samenhang worden ingezet in een breder proces voor leren & ontwikkelen van het team.

Meer weten? Maak een afspraak met Sonja Vlaar.