Waarom ga je een lastig gesprek uit de weg? Bepaal in 5 minuten je zelf-score voor een specifieke relatie of samenwerking.

Nederlandse quiz

Why are you avoiding a difficult conversation? Determine your self-score in five minutes. Think of one specific relation when answering all the questions.

English quiz