samen rendement uit talent
Sonja Vlaar

 Stemvorken als metafoor voor Attune

De stemvorken in het logo van Attune is een metafoor voor mijn manier van begeleiden.

Toelichting:
Een stemvork brengt geluidstrillingen voort van een bepaalde toonhoogte en wordt gebruikt om een muziekinstrument te stemmen. Het geluid van de stemvork is qua volume heel beperkt. Wanneer een stemvork met de steel op een klankkast wordt gezet, neemt de klankkast de toon qua hoogte over (het aantal trillingen per seconde) en zal door zijn veel groter oppervlak en een grotere resonantieruimte meer lucht in beweging brengen. Op die manier wordt de zuivere toon van de stemvork versterkt en kan daardoor veel beter en op grotere afstand gehoord worden.

Zoals de stemvork in de muziek het symbool is voor het afstemmingsproces op de zuivere tonen, zo symboliseert de stemvork in het logo van Attune de afstemming op de unieke talenten die ieder mens van nature bezit. Net zoals een instrument moet ieder mens eerst qua toonhoogte gestemd zijn. De juiste toonhoogte is dé basis van alle muziek. Als die niet klopt, dan klinkt de muziek vals. Pas als de toonhoogte in orde is komt de klankkleur van het instrument tot zijn recht en kan er een begin worden gemaakt met muziekstudie, muziekrepetitie en het maken van muziek.

Ik help je bij het vinden van je eigen oorspronkelijke toonhoogten en klankkleur: je talenten.

Als (h)erkend is welke talenten van nature aanwezig zijn, kunnen deze verder versterkt worden. Ook kunnen de aanwezige andere snaren op de frequenties van de talenten worden afgestemd. Je kunt van buitenaf je persoonlijke resonantieruimte niet bespelen of beïnvloeden: dat doe je zelf met je talenten. Jij bent en blijft de musicus en ik help je graag bij het stemmen.

Dat stemmen is maatwerk dat is afgestemd op je persoonlijke klankkleur en je eigen resonantieruimte. Persoonlijke groei is niet louter een kwestie van plannen en daar vervolgens naar handelen. Het is ook een kwestie van oog hebben voor de kansen en mensen die je tegenkomt en de daarbij horende eigen gedachten, gevoelens en emoties in dit licht kunnen zien.

Persoonlijke groei is een creatief leerproces
Persoonlijke groei verloopt niet via een lineair proces, maar op een organische manier en soms ook chaotisch. Het is een creatief leerproces met individuele en relationele paden. Ik let dan op  de persoonlijke klankkleur, het afstemmen van het binnenwerk, finetuning in samenspel en tenslotte de muziek van de relatie en de teamgeest.

Persoonlijke klankkleur
Ieder mens heeft, zoals ieder muziekinstrument, zijn eigen klankkleur. De eigen klankkleur onderscheidt een instrument van alle andere. Zelfs instrumenten van dezelfde soort zijn toch heel verschillend vanwege hun eigen unieke timbre. Zo klinkt bij de violen een Guarneri heel anders dan een Stradivarius of een Amati en klinkt een koperen trompet anders dan een zilveren of een vergulde.

Ik help mensen , individueel en in relatie met hun klankkleur: denken, voelen en handelen worden op elkaar afgestemd. Zuivere tonen en klankkleur willen gehoord en gezien worden als de persoonsgebonden eigenschappen die bepalend zijn voor de identiteit en authenticiteit van elk individu.

Stemmen
Het afstemmen bereiken mensen door naar zichzelf naar binnen te luisteren. Dat betekent begrip en vertrouwen vergroten, zorgvuldig omgaan met de specifieke behoeften en verschillende geluiden die gehoord willen worden, effectieve communicatie tussen verschillende gedachten en gevoelens en het actief benutten van de aanwezige talenten. Vanuit de persoonlijke talenten ontstaat een richtinggevende stellingname namens jezelf en worden persoonlijke prioriteiten zichtbaar. Vanuit deze positie ontwikkel je positieve energie en een helder focuspunt dat leidt tot innerlijke rust, ruimte voor creativiteit en het ontwikkelen van de gewenste competenties.

Verschillen tussen jezelf als mens en je (beroepsmatige) rollen worden duidelijker. Er ontstaat inzicht in de individuele belangen, de verschillende rollen die je kunt innemen en de belangen van de organisatie. Je krijgt inzicht in je relatie met anderen. Oude riedeltjes klinken misschien niet meer zo lekker, waardoor keuzes voor nieuwe melodieën gemaakt kunnen worden. Dissonanten trekken de aandacht en zoeken naar een oplossing. Aanvullende individuele competenties worden ontwikkeld, wanneer dit nodig én mogelijk is. Tijdens het repeteren en musiceren wordt er geleerd, gehuild en gelachen.

Finetuning in samenspel
Mensen, ieder met zijn of haar unieke dynamiek van talenten, vormen de basis van iedere organisatie. Van daaruit kan het teamresultaat verbeterd worden. Mensen geven het beste van zichzelf als ze van binnenuit hun eigen talenten kunnen ontwikkelen en daar ook de persoonlijke verantwoordelijkheid voor nemen. Op die manier veranderen mensen van reactief naar proactief. Een betere afstemming van de verschillende talenten van de medewerkers is van cruciaal belang voor het behalen van resultaten en voor de innovatieve slagkracht van organisaties. De werkwijze van Attune geeft inzicht in de kwaliteiten van individu en team en biedt ondersteuning die teams duurzaam versterken en effectiever laten samenwerken en betere resultaten te behalen.

De muziek
Muziek is het resultaat van samenspel van talenten van mensen bij elkaar. Mooie zuivere klanken in hun eigen melodie bij elkaar gekomen. Ieder teamlid en team heeft daarin zijn eigen bijdrage. De muziek is je product of dienstverlening; de muziek is het bedrijfsresultaat. Met een orkest, waarvan de leden goed op elkaar zijn ingespeeld, breng je niet alleen ingestudeerde stukken op basis van partituren naar buiten. Een dergelijk goed onderbouwd orkest is ook in staat tot improvisatiespel en co-creatie. De muziek kan zo gemakkelijk variëren in tempo, toonhoogte, dynamiek en ritme.

Op basis van een aantal afspraken is de organisatie in staat om welklinkende, natuurlijke en authentieke muziek ten gehore te (laten) brengen en daarmee effectief in te spelen op het moment. Attune ondersteunt mensen en teams in organisaties bij het laten horen van hun stem. Bij het afstemmen van de verschillende verwachtingen en overtuigingen, daarbij gebruikmakend van de unieke mix van talenten van iedere persoon. De prachtige muziek die dan ontstaat en die op natuurlijke wijze naar buiten gebracht wordt, is helemaal verantwoord: het is authentieke muziek die gebracht wordt door een orkest, waarvan de leden goed op elkaar zijn ingespeeld en plezier beleven in het spel en ook in het resultaat. Dit is met zekerheid een weldaad voor de oren van de klanten, het publiek van de organisatie.

Kom en werk aan je repertoire! 

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com