January 2021: “The coaching sessions with Sonja are action-oriented. I developed new habits to better understand myself. I left every session having learned something new, whether it was about myself or a new technique to reflect or to use in reflection. I would recommend Sonja as a coach to anyone who is interested in growing as a leader. Her coaching allowed me to improve my way of showing up every day and in crucial situations, so I could make better choices. I cannot thank her enough for her coaching over the past 6 months – it was always the highlight of my week” – Signed: Maria Selde, M&E Consultant. Guidehouse (from December 2020) and M&E Officer @Search for Common Ground (May-Nov 2020) –

December 2020: “The coaching solidified me as a leader to deal with managerial issues, coping with difficult circumstances and getting the best from my team. My ability to confidently lead the conversations with my superiors and colleagues increased significantly. I learned to review issues form various angles. I transformed to be calmer in resolving problems and looking for alternative approaches. There has been no session which I left without learning and with fun! Not tiring at all.” – Prudence Masako, EngenderHealth Tanzania.

Augustus 2020: ‘’Create your own trust. Not only create it, but also believe it and do it’.’’ Enkele tranen kwamen naar boven toen ik deze woorden opschreef, want ik maakte me – voor ik aan het traject met Sonja begon -zorgen of ik dit kon waarmaken. Uiteindelijk is het grootste verschil dat het traject me heeft gebracht, het geloven in mezelf en te vertrouwen op mezelf. Daarnaast heeft ook de cirkel met de 4 stappen, het verwerkingstraject, me erg geholpen. Het lezen van deze woorden is eenvoudig, maar het begrijpen en toepassen, dát is iets anders. Het traject heeft gezorgd voor evenwicht in mijn leven, ik leer nu ook om echt te luisteren. De interactie met Sonja en de klik die we hadden vond ik het allermooiste van het coaching-traject. Sonja creëert een mogelijkheid (platform) om mensen samen te brengen of om individuele personen hun eigen reflectiespiegel aan te reiken. Sonja maakt het verschil, maar het grootste gedeelte komt van jezelf. Daarom zou ik Sonja ook van harte aan iedereen aanbevelen, zowel bedrijven als individuen kunnen worden geholpen door haar begeleiding.’’ – Luc van Santfoort, België-.

“Sonja heeft de gave om vanuit een natuurlijk empatisch vermogen “de vraag achter de vraag” te ontdekken, ook als iemand daar zelf nog niet eerder bij kon. Hierdoor is Sonja een uitdagende en intelligente sparring partner voor high professionals uit allerlei richtingen”

“Sonja kan goed tot de kern komen en legt de vinger op de zere plek.
Ze doet dit op een heel empathische en respectvolle manier.
Ze weet heel goed met gevoelige dingen om te gaan en heeft geen oordeel.
Wat ik ook gemerkt heb is dat ze veel kennis heeft en verschillende “tools” die ze kan inzetten.”

“Je luistert erg goed hoe iets gezegd wordt. Je stelt gerichte vragen en benoemt dan ook vaak de dingen die expliciet niet benoemd worden. Je vraagt sterk door. Je bent in mijn ogen erg begripvol, je kunt je heel goed inleven in mijn gevoelens en gedachtegang en beschikt over een natuurlijk talent waardoor ik erg makkelijk en open met je kan communiceren“.

“Je empatische intelligentie. Voor de categorie hoog sensitieve mensen die worstelen met typische issues van onbegrepenheid ben jij de perfecte coach omdat jij ze wel begrijpt”.

“Sonja’s aanpak is gericht op je eigen praktijk. Ze “spiegelt” op een doortastende maar toch vriendelijke manier. Ik ervaar het als op een natuurlijke manier en “samen gevoel”. Het resultaat is dat ik beter inzicht en –extra- vertrouwen heb verkregen in mijn talenten. Sonja geeft inzicht in het waarom van je gedrag en in de rol welke goed bij je past. Chapeau!”

“Je hebt het vermogen om mensen enthousiast en gemotiveerd te maken. Dit is niet altijd even makkelijk, maar enorm belangrijk om er een succesverhaal van te maken. Je brengt mij in beweging en hebt ervoor gezorgd dat ik nu op het punt ben aanbeland met alle vertrouwen zelfstandig verder te werken aan mijn ontwikkeling”.

“Je drang om nooit uit te gaan van status quo maar altijd actief uit te kijken naar en te investeren in de persoonlijke ontwikkeling en professionalisering, ook van jezelf”.

“Ik waardeer je brede interesse, je altijd lerende houding, je doorzettingsvermogen ook al zit het tegen, je moed om keuzes te maken en steeds dicht bij jezelf te blijven”.

“Je bent erg resultaat-en prestatiegericht. Je houdt de uitgezette lijnen voor ogen. Tegelijkertijd geef je mij op bepaalde momenten ook de nodige ruimte. Dat vindt ik persoonlijk een erg prettige manier van samenwerken. Ook vind ik het erg sterk dat je het traject zodanig aanpakt dat mijn benoemde verbeterpunten ook echt door mij gedragen worden, dat ik mij er goed bij voel. Dit heeft zeker een belangrijk positief effect op mijn individuele ontwikkeling na het coaching traject”.

“Je toewijding, commitment aangaan is voor jou geen vrijblijvend proces maar een weloverwogen keuze waar je dan echt alles geeft om er ook een succes van te maken”.

“Je loopt niet achter de feiten aan; er is continue aandacht voor wat er nu gebeurt; je bent alert”.

“Sonja’s nuchterheid is een gave die overbodige ballast relativeert waardoor de kern juist krachtiger overblijft, iets dat in elke vorm van coaching van grote waarde is”.