samen rendement uit talent
Sonja Vlaar

TMAMethode: Talenten, Drijfveren en Competenties

Attune gebruikt de TMA Methode om uw talenten en competenties in kaart te brengen.

Het ontwikkelen van uw talent verloopt niet in een rechte lijn. Op uw pad zijn hobbels en hindernissen. Herkent u een van de onderstaande situaties?

  • Ik ken het verschil niet tussen mijn aangeleerde competenties en mijn natuurlijke talent
  • Ik vraag me af welke competenties ik het beste kan ontwikkelen
  • Ik ken de meerwaarde van mijn talent niet en weet niet hoe ik me daarmee kan onderscheiden
  • Ik wil mijn talenten en competenties kennen en kunnen benoemen.

Attune helpt u bij het in kaart brengen van uw talenten en het ontwikkelen van uw competenties. Lees alvast mijn artikel over het verschil tussen skills, talenten en competenties.

 

Met een TMA assessment krijgt u een objectief beeld van uw drijfveren, talenten en competenties. Alle resultaten worden samengevat in een ‘talenten- en competentiepaspoort’. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid uw capaciteiten en beroepskeuze- en activiteiteninteresses te meten voor het vaststellen van de rekenvaardigheid, controleren, logisch figuurlijk inzicht, cijfermatig inzicht, logisch taalinzicht en technisch inzicht.

De talenten analyse kan ook worden ingezet voor werving & selectie, individuele coaching, loopbaanbegeleiding, loopbaankeuze en competentieontwikkeling. Meer informatie over de TMA®Methode voor teams en organisaties in deze korte tekenfilm.  

We matchen uw talenten met een aantal competenties, bijvoorbeeld om te kijken of u aanleg heeft om leiding te geven aan een team of afdeling, of of u over voldoende ondernemerskwaliteiten beschikt om een eigen bedrijf te starten etc.

De resultaten worden mondeling toegelicht in een terugkopppel-gesprek

U ontvangt een schriftelijke rapportage met informatie over je persoonlijke talenten, kwaliteiten en valkuilen, de wijze van communiceren, de leerstijl, de best passende werkomgeving en ontwikkeltips.  22 Drijfveren en 44 talenten worden geanalyseerd en u krijgt inzicht in de ontwikkelbaarheid van uw competenties. De vragenlijsten en rapportages zijn beschikbaar in 10 talen en uitermate geschikt voor meertalige teams. In organisaties en teams kunnen we vaststellen wat het aanwezige potentieel is.

Resultaten:

  • U kent uw unieke individuele drijfveren en talenten
  • U weet wat de persoonlijke meerwaarde  is van uw talenten 
  • U weet de aangrijpingspunten voor uw verdere ontwikkeling
  • U kent uw ontwikkelingspotentieel en weet met welke competenties u wel of niet succesvol bent
  • U weet wat u moet doen om het maximale rendement uit uw talent te halen.

Na aanmelding en betaling ontvangt u een e-mail met daarin en uw persoonlijke inlog-instructie voor de vragenlijst. Het terug-koppelgesprek is online en op afspraak zo snel mogelijk nadat u de vragenlijst heeft ingevuld. 

Sonja Vlaar is gelicenseerd TMA Trainer/Assessor en consultant voor talent management.

BewarenBewaren

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com