Samen rendement uit talent
Sonja Vlaar

Talent & Competentie-meting 

Het ontwikkelen van talenten verloopt nooit in een rechte lijn. Op het  pad komen we altijd hobbels en hindernissen tegen. Herken je een van de onderstaande situaties?

  • Je kent het verschil niet tussen aangeleerde competenties en natuurlijke talent
  • Je vraagt je af welke competenties je het beste kunt ontwikkelen
  • Je kent de meerwaarde van je talent niet en weet niet hoe je daarmee te onderscheiden en te profileren 
  • Je wil je talenten en competenties beoordelen 

Ik help je bij het in kaart brengen van je talenten en het ontwikkelen van je competenties. Lees ook het artikel van Sonja Vlaar op LinkedIn voor informatie over de definities van skills, talenten en competenties.

We maken gebruik van o.a. de TMA Talenten analyse. Dat is een psychometrische nulmeting die talenten in kaart brengt en bij voorkeur ingezet als je talenten niet eerder in kaart zijn gebracht of als het assessment langer geleden is dan 3-5 jaar.  De TMA Talenten analyse wordt ingezet als onderdeel van werving & selectie, individuele coaching, loopbaanbegeleiding, loopbaankeuze en competentieontwikkeling.

De resultaten worden mondeling toegelicht in een sessie van 90 minuten. Je ontvangt ook een uitgebreide schriftelijke rapportage met informatie over je persoonlijke talenten, kwaliteiten en valkuilen, de wijze van communiceren, de leerstijl, de best passende werkomgeving en ontwikkeltips.  22 Drijfveren en 44 talenten worden geanalyseerd en je krijgt inzicht in de ontwikkelbaarheid van je competenties. De vragenlijsten en rapportages zijn beschikbaar in meerdere talen.

Resultaten:

  • Je kent je unieke individuele drijfveren en talenten
  • Je weet wat de persoonlijke meerwaarde daarvan is 
  • Je weet de aangrijpingspunten voor verdere ontwikkeling
  • Je kent je ontwikkelingspotentieel en weet met welke competenties je wel of niet succesvol bent
  • Je weet wat je moet doen om het maximale rendement uit je talent te halen

Kosten en aanmelden voor “Talent in Kaart”

De on-line vragenlijst plus gesprek kost € 496,- exclusief btw. 

Na aanmelding en betaling ontvang je een e-mail met daarin en je persoonlijke inlog-instructie. 

Aanvullende analyses worden desgewenst ingezet zoals een beroepen-analyse of  een capaciteiten-analyse voor het vaststellen van de rekenvaardigheid, controleren, logisch figuurlijk inzicht, cijfermatig inzicht, logisch taalinzicht en technisch inzicht.

Op verzoek matchen we de resultaten van de talentenanalyse en weet je hoe je scoort op  specifieke competenties, bijvoorbeeld je aanleg om leiding te geven aan een team of afdeling, om voor je zelf te beginnen etc. Teamleiders kunnen aanvullend een analyse doen van het beeld dat ze zelf hebben van hun team met de zogeheten TeamLeader View.

Voor informatie over het gebruik van de TMA®Methode voor team en organisaties: zie de korte tekenfilm.  

Sonja Vlaar is een ervaren en gelicenseerd TMA Trainer/Assessor en consultant voor talent management in organisaties (bijvoorbeeld het project bij de gemeente Amsterdam voor het vastellen van het potentieel aan leiderschap onder 37 managers). Lees ook het artikel van Sonja Vlaar op LinkedIn.