samen rendement uit talent
Sonja Vlaar

Innerlijke leiding met Focusing

Het programma “Innerlijke Leiding met Focusing” geeft inzicht in je identiteit en de invloed van je gedachten en denkkracht op je emotionele- en relationele intelligentie. “Innerlijke Leiding” is een programma voor persoonlijk leiderschap en de afstemming op jezelf: je denken, je voelen, je willen en je passie. Je traint je intuïtie. Het resultaat is  een betere coördinatie tussen je hart, je verstand en je emotionele weerbaarheid.

Je worstelt misschien met:

  • emoties die je overweldigen en toeslaan op momenten die je niet in de hand hebt. Hoe kun je beter omgaan met je triggers en irritaties?
  • Hardnekkig gedrag dat je wel kent van je zelf maar waar je maar niet van afkomt. Je vraagt jezelf af : “Waarom overkomt mij ……. steeds weer?”
  • Je zit in een moeilijke relatie met je leidinggevende, opdrachtgever of compagnon. Je komt niet tot het échte gesprek en je piekert erover hoe je het moet aanpakken.

Je bent het meest jezelf als je de leiding neemt over datgene wat je wil bereiken, de moed hebt om dat te benoemen en concrete stappen in die richting te zetten. Daarvoor is het nodig dat je eerst “maatje wordt met jezelf”. Van daaruit de verbinding leggen met anderen en de juiste keuzes maken. Ik help je om je persoonlijke valkuilen te herkennen zodat je daarna je talenten weer ongehinderd kunt inzetten en benutten.

Het programma Innerlijke leiding met Focusing” bestaat uit 6 individuele 1:1 sessies van 90 minuten. Ik maak gebruik van systeemgerichte methodieken uit de relatie-coaching en van de methodiek van focusing.

Focusing is aandacht geven aan iets dat speelt in je leven; iets dat je al wel lijfelijk kunt voelen, maar dat nog te onduidelijk is om er de juiste woorden aan te verbinden.

Focusing is veel meer dan wat we in het gewone taalgebruik bedoelen met het richten van de aandacht. Focusing is een specifieke en wetenschappelijk onderbouwde methodiek die je helpt om de juiste afstand te vinden tot je gevoelens en gedachten en je helpt om naar binnen te luisteren. Het is een manier om ‘scherp te stellen’ hoe een bepaalde situatie of thema in je lichaam aanvoelt. Focusing helpt je om – heel concreet en praktisch – stap voor stap op een respectvolle manier het contact met je gevoelens aan te gaan. 

Lees meer over focussen en het vinden van de juiste afstand tot je gevoelens in het artikel  “Focussen, luisteren naar binnen”. 

 Resultaten:

  • beter omgaan met dilemma’s, fricties en teleurstellingen
  • vergroten van je emotionele weerbaarheid en je staande houden 
  • persoonlijke verantwoordelijkheid nemen voor je rol en positie ten opzichte van anderen.

De aanleiding van je vraag/probleem kan werk- of privé-gerelateerd zijn. Voor veel  kenniswerkers is werk een belangrijk deel van hun identiteit dat behalve sociale contacten ook trots en zelfvertrouwen brengt. We zijn gewend aan onze rol en functie terwijl daarbuiten zoveel andere mogelijkheden zijn. We zitten vast in oude patronen; maar zijn die nog wel nodig en is dat wat je wil? 

Soms is er tegenslag in het leven, komen belangen in de knel, speelt er een innerlijk dilemma of gevoel dat teveel ruimte inneemt. Bij aangrijpende gebeurtenissen spelen, zoals ontslag, het faillissement van je bedrijf, een verhuizing, een scheiding, etc.  zijn ook zingevingsvragen aan de orde.

In het programma”Innerlijke Leiding met Focusing” zoeken we naar de balans tussen de verbinding met anderen en het behoud van je eigenheid.

Als je twijfelt of dit voor jou een geschikt programma is, dan help ik je graag met de  gratis inspiratiesessie “Stay Tuned” van 30 minuten om te bespreken welke begeleiding het beste bij je past.

Sonja Vlaar: ik ben ORSCC gecertificeerd Organisatie & Relatie Systeem Coach, TFI gecertificeerd focusing professional en LVSC geregistreerd supervisor.

Stuur een mail naar info@attune.nl als je meer informatie wil ontvangen over het programma  “Innerlijke Leiding”.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com