samen rendement uit talent
Sonja Vlaar

 

Het échte Gesprek: workshops en training

Voor managers en leidinggevenden die gesprekken willen inzetten als strategisch instrument voor positieve organisatieverandering

Resultaat

Concrete handvatten voor het voeren van gesprekken die leiden tot vertrouwen, waardering en actie en bijdragen aan positieve verandering. Daarmee stuur je op positiviteit, meer performance en resultaten.

Veranderende organisaties

In veel organisaties verandert de traditionele lijn-staf hiërarchie naar een matrix- of netwerkstructuur met vormen van zelforganisatie en zelfsturing. Functies ontwikkelen zich naar rollen en medewerkers werken steeds meer in flexibele en tijdelijke teambezettingen. Als gevolg van deze ontwikkelingen is de traditionele HR-cyclus niet meer op z’n plaats. 

De uitgangssituatie

Tussen medewerkers en leidinggevenden worden door het jaar heen allerlei gesprekken gevoerd. Denk aan HR gesprekken (functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek, evaluatiegesprek en loopbaangesprek), maar ook kennismakings- of verwachtingsgesprekken. Deze gesprekken zijn vaak verworden tot formaliteiten die bij de leidinggevende en de medewerker tot frustraties leiden. Met de continue reorganisaties sluiten de traditionele HR gesprekken onvoldoende aan bij de nieuwe organisatie.

Schermafbeelding 2015-12-07 om 11.10.49

Moeizame gesprekken

Door de snel veranderende organisatiestructuur en verouderde systemen en processen voor HR gesprekken en de traditionele HR cyclus wordt een persoonlijk gesprek van mens tot mens steeds lastiger. En minder gevoerd. En steeds minder goed gevoerd!

Hoe voorkom je als manager dat je beoordeling geen veroordeling wordt of dat het geen knuffelgesprek wordt? Wat een motiverende stimulans zou moeten zijn in de samenwerking tussen collega’s, is gereduceerd tot het afwerken van tijdrovende afvink-lijstjes en beoordelingsformulieren. Een persoonlijk gesprek over het functioneren en samenwerken wordt steeds minder gevoerd.  9 van de 10 gesprekken missen waar het over moet gaan.

Is de HR gesprekscyclus nog wel nodig?

Wat zijn de verschillen tussen de HR gesprekken en waar zit de samenhang nog in de toekomst? Waarover kan en moet de leidinggevende afspraken maken met de medewerkers? Wie meet inspanningen en de resultaten daarvan? 
Of moeten inspanningen niet (meer) worden gemeten, omdat het om resultaten gaat en het niet meer belangrijk is hoe, waar en wanneer iemand zijn werk doet? Leidinggevenden en medewerkers vragen om duidelijkheid over de doelstelling van de verschillende HR gesprekken en de samenhang tussen deze gesprekken.

Maar er is nog iets veel belangrijkers nodig voor het voeren van écht goede gesprekken !

Wat is een goed gesprek?

Hoe breng je ter sprake wat echt belangrijk is? 
Hoe leidt het gesprek ertoe dat leidinggevende en medewerker elkaar begrijpen? Hoe komt de dialoog tussen leidinggevende en medewerker op gang over de dingen die er écht toe doen? En hoe kom en blijf je met elkaar in gesprek?  Hoe kom je tot heldere afspraken? Kortom: hoe maak je van een gesprek een zinvolle ontmoeting die bijdraagt aan een betere samenwerking en performance?

Meer dan vaardigheidskunstjes

Het voeren van een écht gesprek vraagt om méér dan kennis en vaardigheden.

Een écht goed gesprek voor positieve verandering in organisaties vraagt om authentiek gedrag, leiderschap en gespreksvaardigheden die vertrouwen wekken.

Het vraagt om een open luisterhouding, het aanspreken van talent, bouwen aan een vertrouwensrelatie, een scherpe probleemanalyse en een passende oplossingsstrategie voor het ontwikkelen van competenties. In de workshop ga je hiermee aan de slag. 

We maken gebruik van benaderingen en inzichten uit de positieve psychologie, het waarderende onderzoek (appreciatve inquiry), benaderingen die het relatiesysteem voorop stellen zoals Conversational Intelligence®, ORSC® en Focusing, ervaringsgerichte leren en dienend leiderschap.

Workshop “Het échte Gesprek”

Met “Het échte Gesprek” worden kennis en vaardigheden aangereikt en oefen je met het voeren van échte gesprekken. Heel concreet leer je:

  • Hoe je gesprek effectief bijdraagt aan positieve en duurzame verandering in werkrelaties
  • Hoe je in het gesprek een verschuiving brengt van “ik” naar “wij” en het delen van verwachtingen
  • Toepassen van tools (take-aways) die gesprekken succesvol maken en die je na de workshop meteen kunt toepassen:

Take-aways:

Je krijgt tools die je meteen na de workshop kunt inzetten in de organisatie. Zoals bijvoorbeeld

  • hoe je afspraken maakt over manier waarop u wilt samenwerken 
  • hoe je meta-skills kunt inzetten in een persoonlijk gesprek
  • hoe je meer vertrouwen brengt in de werkrelatie.

Meer informatie?

Voor meer informatie en verder lezen klik op deze link

 

BewarenBewaren

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com