samen rendement uit talent
Sonja Vlaar

Advieskracht zonder Macht: training en coaching voor adviseurs

Om de rol van adviseur optimaal uit te voeren is meer nodig dan vakinhoudelijke expertise. Alleen in combinatie met het juiste gedrag en vaardigheden leiden je adviezen tot acceptatie en resultaat. Dat leer je in de training” Advieskracht zonder Macht”.

Meer dan vaardigheidskunstjes

Je boodschap goed over de bühne krijgen is niet altijd gemakkelijk. Dat lukt beter als je wordt gezien als waardevolle gesprekspartner. Als een adviseur die meerwaarde levert voor het behalen van de strategische organisatiedoelen. Iemand die rekening houdt met het verschillend perspectief van belanghebbenden in een adviesproces. Die daar soepel bij kan aansluiten en die over het muurtje van het eigen vakgebied kan heenkijken.

Dat vergt meer dan “vaardigheidskunstjes”. Dat vraagt effectief adviesgedrag: een open luisterhouding, een vertrouwensrelatie, scherpe probleemanalyse en een passende oplossingsstrategie. Kortom: invloed uitoefenen zonder gebruik te maken van sterren en strepen maar wel invloed uitoefenen met behulp van innovatieve gespreksmethodieken die aansluiten bij de cultuur en leiderschap in de organisatie. Daarmee ga je in deze tweedaagse training aan de slag. 

Individuele training en coaching van adviseurs integreert vijf onderdelen:

 1. persoonlijke identiteit
 2. emotionele– en relationele intelligentie
 3. hardnekkige patronen in je adviesgedrag
 4. relatie met de opdrachtgever, klant en collega’s.
 5. adviesvaardigheden.

Voor wie?

 • je bent een professionele adviseur, een expert op je vakgebied en je wil meer inzicht in de adviesrelaties- en processen.
 • Je wil een stevige partner zijn van je (interne of externe) opdrachtgever en de lead houden in lastige gesprekken.
 • je wil meer inzicht hebben in de strategische en ethische aspecten van het adviseren.

Werkwijze

 • Je brengt je eigen praktijksituaties in voorafgaand aan iedere sessie
 • Je oefent met praktische werkvormen en ervaart het effect van je eigen houding en gedrag 
 • je past het geleerde toe in een opdracht uit de eigen werkpraktijk.

Resultaten

 • je leert de belangen van betrokkenen in een adviesproces te analyseren.
 • je leert schakelen tussen diverse advies- en beïnvloeding-stijlen. 
 • je leert vertrouwen te vergroten en weerstand te minimaliseren.

Je adviezen worden krachtiger, worden geaccepteerd en leiden tot resultaat!

Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten? Neem dan contact op met Sonja Vlaar, 06 51762344 of mail naar info@attune.nl. 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com