samen rendement uit talent
Sonja Vlaar

Het échte Gesprek – aanvullende info

De workshop ‘Het échte gesprek’ is voor managers en leidinggevenden die gesprekken willen inzetten als strategisch instrument voor positieve organisatieverandering en meer vertrouwen.

Resultaat

‘Het échte Gesprek’ geeft concrete handvatten voor het voeren van gesprekken die leiden tot waardering en actie en bijdragen aan positieve verandering. Daarmee stuur je op positiviteit, performance en resultaten. 

Een goed gesprek
Laatst vertelde Johan dat zijn manager heel erg dominant is, maar dat hij daardoor wel scherper is geworden op het behalen van resultaten. Zijn de gesprekken van Johan en zijn manager dan goed? Iedereen heeft zijn eigen communicatie-stijl en strategie. Hoe verbeter je dan de kwaliteit en impact van je gesprek? En wat is dan een goed (HR) gesprek? Als ik die vraag krijg dan ben ik voorzichtig met mijn antwoord want er bestaat niet zoiets als “die ene juiste mix van kwaliteiten” in een gesprek. In de meeste organisaties wordt er te weinig over gesproken hoe mensen met elkaar willen omgaan. Juist daarom is de toegevoegde waarde van een persoonlijk gesprek over de werkrelatie wel heel interessant.

Absolute noodzaak
Een persoonlijk gesprek over mentaliteit, houding, vertrouwen, prestaties, samenwerken, cultuur is absolute noodzaak bij veranderprocessen. In theorie is iedereen het daar wel mee eens, maar in de praktijk komt het er vaak niet van. De officiële reden is vaak tijdgebrek, de werkelijke reden is meestal een combinatie van bijvoorbeeld: onzekerheid over de reacties van anderen, vroegere ervaringen, hiërarchie, desinteresse of onvermogen om bijvoorbeeld een luisterende houding aan te nemen.

Gesprekken worden vaak vertroebeld doordat iedere betrokkene zo zijn eigen ideeën heeft over wat er gaande is, vraagstukken langs ingeslepen patronen worden benaderd en doordat het een menselijke gewoonte is om het eigen gedrag achteraf te rechtvaardigen. Bovendien zijn problemen in de samenwerking emotioneel beladen en is een gesprek hierover niet zonder spanning. Andere competenties moeten dan worden aangesproken.

Geen enkele werkrelatie is voortdurend positief.
Ons werkende leven kent altijd wel periodes van spanningen, verlies en teleurstelling, ook in de meest succesvolle werkrelaties. Effectief omgaan met tegenslag en teleurstelling is een belangrijk doel van het échte gesprek.

Als manager kun je dat bereiken door een cultuur te creëren waarin mensen zich goed voelen en zich gelukkig voelen. Ik ben enorm geïnspireerd door een aantal mensen, waaronder Viktor E. Frankl. Een van zijn mooiste spreuken is: “Geluk kan niet worden nagestreefd. Het is het ongewilde bijproduct van toewijding aan een doel dat groter is dan jezelf.” Prachtig! Maar geluk op zichzelf is niet het doel van de manager. Het doel is dat medewerkers hun potentieel optimaal gebruiken en daarmee excellente resultaten halen. Geluk is dan wel mooi meegenomen.

De relatie als leermeester.
Er is geen betere leraar in organisaties dan de werkrelaties die ons de werkelijke hoogten en diepten laten zien van onze emotionele capaciteit. Ja, ook met die vervelende manager!

Martin Buber schreef in 1923 in “Ich und Du”: “ik heb geen leraar, ik voer een gesprek. Alle ware leven is ontmoeten. Het dialogische is niet beperkt tot de omgang van de mensen met elkaar. Het is, zo is ons gebleken, een fundamentele gedragshouding van de mensen tot elkaar, die in hun onderlinge omgang alleen maar tot uitdrukking komt. Zo schijnt dus, ook als het spreken, de mededeling, kan ontbreken, een ding toch van het minimaal dialogische niet af te scheiden te zijn: de wederkerigheid van de innerlijke handeling. Twee mensen die dialogisch verbonden zijn, moeten klaarblijkelijk elkaar ook toegewend zijn, zij moeten zich – onverschillig met welke mate van activiteit of eventueel van activiteits-bewustzijn – naar elkaar toegekeerd hebben. Het is goed zich dat zo sterk geformuleerd voor ogen te houden. Ontmoeting lijkt zo “simpel” alleen dat is het niet….(Martin Buber).

In Het échte Gesprek tappen we uit innovatieve benaderingen en inzichten van de laatste jaren uit de positieve psychologie, het waarderende onderzoek (Appreciative Inquiry), de benadering van relatiesystemen met tools uit ORSC® en Conversational Intelligence®, het ervaringsgerichte leren en dienend leiderschap.Ontmoeten

In ‘Het Echte Gesprek’ oefenen we met het voeren van effectieve gesprekken. Daarna kun je deze vaardigheden meteen toepassen in je gesprekken.

De interne bron
Een écht gesprek is contact maken met het eigen innerlijk, met de interne bron. Het is een gesprek vanuit persoonlijk contact en vanuit kwetsbaarheid. Maar het is ook een manier om betekenis te geven aan de organisatie: ordenen, contact maken met en onderhouden van neergeslagen wijsheid en bovendien contact voelen met de mystieke niet direct begrijpbare kant van de informele rollen.

Workshops en trainingen “het echte gesprek”
In “Het échte Gesprek” worden kennis en vaardigheden aangereikt en oefen je met het voeren van gesprekken. Je leert:

 • Hoe je gesprek effectief bijdraagt aan positieve verandering en gelukkige medewerkers
 • Hoe je in het gesprek een verschuiving brengt van “ik” naar “wij” en meer vertrouwen in de samenwerking.

take-aways:

In Het échte Gesprek oefen je met tools:

 • je leert hoe je afspraken kunt maken over de houding van waaruit je met de ander(en) wil samenwerken en hoe je het gesprek hierover kunt openen
 • Als het lukt om het gesprek goed te openen, is dat helaas nog geen garantie voor succes. Je leert daarom ook hoe je meta-skills kunt inzetten zodat de werkrelatie gaat floreren.
 • Bovendien leer je hoe je waarderend kunt veranderen. Dat wil zeggen:
  • Positief zijn, geen probleemtaal
  • Waarderen waar je werkelijk om geeft
  • Focussen op wat werkt.

Resultaten
Na de workshop / training kun je als langere of leidinggevende (HR) gesprekken voeren die leiden tot waardering en actie en bijdragen aan meer vertrouwen en positieve verandering. Daarmee stuur je op positiviteit, meer vertrouwen en betere resultaten.

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com